درمان زخم

هر عملی که سبب آسیب به پوست و بافت بدن شود، موجب ایجاد زخم خواهد شد. زخم ها به طور کلی به دو دسته باز و بسته تقسیم می شوند.